Marco van Belle is sinds 1989 werkzaam in de marketing&communicatie. Aanvankelijk alleen in de toeristische sector, later ook algemeen. Marco is goed in het leggen van verbindingen en verbanden. Ziet in onderzoeken vaak snel de rode draad.
Heeft op diverse plaatsen in Nederland en Duitsland gewoond, sinds 1983 woont hij in Zeeland. De Zeeuwse nuchterheid heeft hij van huis uit meegekregen.

Marco van Belle
LinkedIn