fbpx

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Personeel: een zorg of een zegen?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan vaak heel verhelderend werken. Naar twee kanten toe. De meeste bedrijven hebben personeel in dienst. Niet altijd een pretje: niet voor niets luidt een oud joods spreekwoord ‘wens je concurrent veel personeel toe’. Maar ligt het altijd aan het personeel? Of heeft het met het verwachtingspatroon te maken?

Wij voeren diverse medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit, waarvan het kwalitatief medewerkerstevredenheidsonderzoek het meest voorkomende is.

Na dit interne onderzoek presenteren de uitkomsten, indien gewenst, ook aan het personeel.

medewerkerstevredenheidsonderzoek
Wat houdt een medewerker-tevredenheidsonderzoek in?

Een medewerker tevredenheidsonderzoek kan uw bedrijf veel bieden. Vaak wordt er een reeks representatieve vragen gesteld aan de werknemers, met betrekking tot de cultuur en werkomgeving van het bedrijf. De vragen zijn op een dermate manier gesteld, dat eruit kan worden gehaald of ze tevreden zijn of op-/aanmerkingen hebben.

Wat is het doel van een medewerker-tevredenheidsonderzoek?

Bij een medewerker-tevredenheidsonderzoek wil u erachter komen wat de kijk is van het personeel op het bedrijf, dit is ten aanzien van de cultuur en de werkomgeving in het bedrijf. Het doel van een medewerker-tevredenheidsonderzoek is erachter komen hoe er gedacht wordt en wat gedaan kan worden om de medewerkers tevreden te houden.

Hoe komen jullie erachter of medewerkers (on)tevreden zijn over het bedrijf?

Dit pakken wij aan door middel van interviews of surveys. Door het stellen van de juiste vragen kunnen wij veel informatie boven tafel halen. Wij staan buiten het bedrijf, werknemers zijn hierdoor sneller geneigd te zeggen wat ze écht denken. Door middel van een professioneel kwalitatieve survey (enquête) die werknemers moeten beantwoorden, zal aan het licht komen wat er precies gedacht wordt.

Doen jullie dit online of fysiek?

Dit hangt van een aantal factoren af: soms kunnen we volstaan met een digitale survey, soms houden we 1 op 1 interviews en soms combineren we beiden. Tijdens een intake gesprek kunnen we de doelstelling achterhalen en op basis daarvan een advies uitbrengen. Uiteraard hangt aan het ene een ander prijskaartje dan aan het andere onderzoek. Op basis van ons advies overleggen we met de opdrachtgever over de vorm.

Laatste nieuws:

×

Direct Contact?

Stuur ons via whatsapp een bericht en wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

×