Communicatieplan

In een communicatieplan worden de middelen uiteengezet: waar en hoe bereikt u uw doelgroep, waar bent u zichtbaar, moet u nog wel offline vindbaar zijn of juist alleen? Indien gewenst kan in dit plan ook worden opgenomen wie wanneer het woord voert. Ook kan, afhankelijk van de organisatie, worden bepaald hoe de interne communicatie verloopt.

Comments are closed.